Rozwiązania dla:

Stoki Narciarskie

System wspólnej karty

Klient kupuje bilet w dowolnej kasie w dowolnym obiekcie (pensjonacie, hotelu, restauracji należących do systemu sprzedaży) lub zamawia go przez internet. Bilet zaczyna działać od razu. Informacja o bilecie jest wysyłana do serwera systemu wspólnej karty (może istnieć kilka serwerów dla zapewnienia odpowiedniej przepustowości bezpieczeństwa pracy), po czym serwer przesyła ją do współpracujących serwerów obiektowych. Każde przejście jest przekazywane w ten sam sposób. Na serwerach w innych obiektach karta może być użyta nawet po kilkunastu sekundach. Podobnie wygląda sprawa z kaucją za kartę.

Wszystkie operacje są zapamiętywane na serwerach wspólnych (całość) oraz na serwerach obiektowych (część należąca do tego obiektu). Co pewien czas (nie częściej niż raz na dobę) całość danych jest pobierana z serwera wspólnej karty na serwery obiektowe, żeby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo danych i umożliwić wygenerowanie rozliczenia. Każdy obiekt może wygenerować rozliczenie w dowolnym czasie. Wszystkie dane wspólne są w posiadaniu wszystkich obiektów pracujących w systemie i nie ma możliwości takiej ich modyfikacji, która pozostałaby niezauważona. Nie ma możliwości wprowadzenia do systemu biletów bez identyfikacji kto je sprzedał. Obiekty nie mają możliwości zmian ustalonych cen rozliczania biletów bez ingerencji w serwer wspólnej karty, tzn. bilety można sprzedać drożej lub taniej, ale rozliczone zostaną wg ustalonych wcześniej cen. Bilety punktowe rozliczane są wg pobranych punktów. Bilety czasowe rozliczane są wg liczby odbić z uwzględnieniem precyzyjnie wyliczonych współczynników korygujących zwanych wagami, które uwzględniają różnice cenowe pomiędzy obiektami. Wagi są ustalone przed sezonem i bez konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi nie jest możliwa ich zmiana.

Zalety:

- podwyższenie konkurencyjności przez różnorodność oferty System wspólnej karty może obejmować gastronomię, szkoły narciarskie, aquaparki, baseny, hotele, wypożyczalnie, spa, inne usługi związane ze sportem i turystyką oraz bazę noclegową;
- zwiększenie zadowolenia klienta a co za tym idzie – zwiększenie przychodów;
- przywiązanie klienta do regionalnych ośrodków, gdzie w ramach jedej karty (klient ma do wykorzystania całą gamę usług/atrakcji);
- możliwość dotarcia do większej ilości klientów przez nowe kanały dystrybucji: internet, punkty informacyjne;
- automaty biletowe czy recepcje w hotelach i pensjonatach;
- przywiązanie klienta przez system lojalnościowy przyznający bonusy lub rabaty w zależności od wykorzystania (doładowania) karnetu;
- możliwość organizowania akcji promocyjnych na dużą skalę oraz sprzedawania usług wiązanych np. śpisz u nas jeździsz/pływasz za darmo.